Thank you

Chúng tôi xin xác nhận lịch hẹn của quý khách. Chúng tôi xin phép không gọi lại xác nhận trừ khi cần thêm thông tin.

Cảm ơn quý khách đã tin tưởng, chúng tôi sẽ liên hệ lại sớm nhất có thể!